Hebei
Director-General GUO Jinzhou
Address No. 109 Xin Hua Road Shijiazhuang
Post Code 050000
Telephone 0311-87938618(day) 0311-87938618(night)
Fax 0311-87938619(day) 0311-87938618(night)
Copyright: China Banking Regulatory Commission
ADDR:Jia N0.15 Financial Street, Xicheng District, Beijing, 100800