Gansu
Director-General XI Qianjin
Address No. 635 Nan Bin He Dong Lu,Cheng Guan District Lanzhou
Post Code 730030
Telephone 0931-8855377(day) 0931-8823273(night)
Fax 0931-8884372
Copyright: China Banking Regulatory Commission
ADDR:Jia N0.15 Financial Street, Xicheng District, Beijing, 100800