Fujian
Director-General YANG Xiaopin
Address No. 135 Guo Huo Xi Lu, Taijiang District Fuzhou
Post Code 350004
Telephone 0591-83277374(day) 0591-83275102(night)
Fax 0591-83293243
Copyright: China Banking Regulatory Commission
ADDR:Jia N0.15 Financial Street, Xicheng District, Beijing, 100800